Aktiva omröstningar

Förslag Röster Resultat Avslutas Kommentarer
Förslag Konstgräs och fungerande lampor Estö IP
Röster 1
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-02-24
Kommentarer 0
Förslag Hastighet, skyltning samt rensning av grenar och sly på Sorundavägen
Röster 2
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-02-16
Kommentarer 0
Förslag Mer gångvägar i grödby valsta
Röster 5
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-02-08
Kommentarer 0
Förslag Stege för tex vinterbad
Röster 9
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-02-08
Kommentarer 0
Förslag Förbättrad belysning längs Maria Barkmansväg
Röster 9
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-02-03
Kommentarer 0
Förslag Övergångsställe korsningen Frejgatan - Floravägen
Röster 1
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-02-03
Kommentarer 0
Förslag Byt ut lövblåsare och liknande maskiner
Röster 0
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-02-02
Kommentarer 0
Förslag Stötta folkets hus
Röster 1
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-01-28
Kommentarer 0
Förslag En plats med olika djur att besöka, typ 4hgård
Röster 14
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-01-25
Kommentarer 0
Förslag Hastighetsbegränsning på Strandvägen
Röster 9
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-01-18
Kommentarer 0
Förslag Ändring av hastighetsbegränsning på Sorundavägen
Röster 30
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-01-05
Kommentarer 0
Förslag Skolpengen ska budgeteras för att utbilda rektorer/skolpersonal inom NPF
Röster 144
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-01-05
Kommentarer 0
Förslag Fler kommunala laddplatser för elbilar
Röster 7
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-01-05
Kommentarer 0
Förslag Boulebana i Spångbro
Röster 4
Resultat
Visas ej
Avslutas 2022-01-05
Kommentarer 0
Förslag Uppdelad rastplats
Röster 4
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-30
Kommentarer 0
Förslag Återkalla EA-beslut
Röster 0
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-27
Kommentarer 0
Förslag Krav på miljöstugor
Röster 8
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-27
Kommentarer 0
Förslag Ta fram kommunens EJ lagstadgade kostnader
Röster 21
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-27
Kommentarer 0
Förslag Gör om Estökorset för att slippa översvämningar
Röster 6
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-27
Kommentarer 0
Förslag Övergångsställe på Centralgatan vid Vikingavägen
Röster 18
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-27
Kommentarer 0
Förslag Farthinder/upphöjningar vid övergångställen Nynäsvägen/Järnvägsgatan
Röster 6
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-20
Kommentarer 0
Förslag Grön infrastrukturplan
Röster 1
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-20
Kommentarer 0
Förslag Rusta på lekplatsen i Grödby
Röster 40
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-09
Kommentarer 0
Förslag Starta en bilpool
Röster 3
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-08
Kommentarer 0
Förslag Låsta cykel-/moped garage vid tågstationerna
Röster 43
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-08
Kommentarer 0
Förslag Plaskdamm
Röster 12
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-08
Kommentarer 0
Förslag Fler soptunnor gärna sorteringsmöjligheter på Ringvägen
Röster 8
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-08
Kommentarer 0
Förslag Minimum 2 st farthinder på Mörbyvägen 33-41
Röster 1
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-08
Kommentarer 0
Förslag Gång- och cykelväg till Segersängs pendeltågsstation
Röster 30
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-08
Kommentarer 0
Förslag Slå samman lillmogården och stormogården i stora vika skola
Röster 17
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-08
Kommentarer 0
Förslag Kombinera skolskjuts med fritids
Röster 31
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-06
Kommentarer 0
Förslag Att laddningen blir avgiftsbelagt
Röster 54
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-03
Kommentarer 0
Förslag Underlätta bad från våra stränder
Röster 21
Resultat
Visas ej
Avslutas 2021-12-03
Kommentarer 0