Bifoga bilder. Maximalt 3 bilder till ett förslag
Om du har har angivit ditt namn ovan ta ställning till följande:
Så här behandlar vi dina personuppgifter
  • Personuppgifterna behandlas enligt den lagliga grunden allmänt intresse. Behandlingen har två ändamål:.
    – Möjlighet för kommunen att kontakta de förslagsställare som begär återkoppling.
    – Möjliggöra för förslagsställare att på webbplatsen synliggöra förslagets upphovsperson.
  • Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och hanterar angiva personuppgifter i förslagen och vid röstning. I det fall förslaget går vidare för politisk behandling övergår hanteringen till den nämnd förslaget berör. Här finns kontaktuppgifter till respektive nämnd nynashamn.se/kontaktaoss.
  • Mottagare av personuppgifterna är tjänstemän och politiker i Nynäshamns kommun samt allmänheten i de fall namn publiceras på webbplatsen.
  • Överföring av personuppgifter till tredje land förekommer inte.
  • E-förslaget med tillhörande personuppgifter kommer att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse.
  • Läs mer om hur du kan få del av dina uppgifter, vilka rättigheter du har och kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet på nynashamn.se/gdpr.