Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Ansökan om

  • 1. Ansökan
  • 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg

Här ansöker du om parkeringstillstånd hos Nynäshamns kommun.

Du får en bekräftelse på din beställning till den e-postadress du uppger och har även möjlighet att följa
ditt ärende via "Mina ärenden" som du hittar i menyn längst upp på sidan.

Uppgifter du behöver lämna för e-tjänsten 
Du behöver uppge personuppgifter och kontaktuppgifter.
Du beskriver hur ditt rörelsehinder påverkar förmågan att gå och ditt dagliga liv.
Du bifogar även läkarintyg och foto digitalt.

Leveranstid
Handläggningstiden är normalt 2 veckor. Detta gäller om alla handlingar finns med när ansökan skickas in. 

Om parkeringstillståndet
Parkeringstillståndet ska underlätta för dig som är funktionsnedsatt att parkera närmare ditt färdmål.
Det ger dig rätt att parkera på särskilda reserverade platser och där parkering annars är förbjuden.
Det ger dig också rätt att parkera längre än föreskrivna parkeringstider.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren.
Missbruk av tillståndet kan medföra att tillståndet återkallas.

Läs även Information till Information till den sökande och intygsskrivande läkaren

 

Information