1. Fliknamn
  2. Övriga upplysningar
  3. Kvitto
Beställning av lägeskontroll
*= Obligatorisk uppgift
Fastighet
Lägeskontroll
Framkomlighet
Är det framkomlig väg till fastigheten, utan bom, låst grind med mera?
Byggnad*
Leveransmottagare
Kontaktperson
Fakturamottagare (om annan än leveransmottagare)
Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa
Din ansökan registreras hos samhällsbyggnadsnämnden som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifterna som du anger behöver samhällsbyggnadsnämnden för att kunna hantera din ansökan på ett korrekt sätt.
Övriga upplysningar