Jag vill anmäla:
Det berör verksamhet:
Fritext
Observera att du inte får skriva någon annans personuppgifter eller personnummer i fritextfältet.
Om du vill bli kontaktad fyll i din information nedan.
Jag vill gärna att ni kontaktar mig via
Så här behandlar vi personuppgifter
Barn- och utbildningsnämnden hanterar ovan nämnda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, som även kallas GDPR. Om du har angett dina personuppgifter behöver vi dem för att kunna kontakta dig. Har du inte angett några kontaktuppgifter hantera vi din anmälan anonymt. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på nynashamn.se/gdpr