Det här formuläret fyller du i för att lämna klagomål gällande olovligt byggande eller ovårdad tomt. Du kan vara anonym. Tänk då på att vi inte kommer att kunna ställa följdfrågor eller kunna återkoppla till dig.
Vad gäller klagomålet?
Adress och fastighetsbeteckning till fastigheten klagomålet gäller
Bifoga gärna en skiss, karta eller foto
Tidigare tagna kontakter
Har du varit i kontakt med oss tidigare i detta ärende?
Har du framfört dina synpunkter till den som klagomålet gäller?
Har du meddelat den som klagomålet gäller att du kontaktar oss?
Kontaktuppgifter ifall vi behöver komma i kontakt med dig och om du vill ha återkoppling
Observera: Fyll bara i dessa kontaktuppgifter om du inte vill vara anonym.
Jag vill gärna att ni kontaktar mig via:
Så här behandlar vi personuppgifter
All skriftlig kommunikation med Nynäshamn kommun blir allmän handling och samhällsbyggnadsnämnden hanterar ovan nämnda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, som även kallas GDPR. Om du har angett dina personuppgifter behöver vi dem för att kunna kontakta dig. Har du inte angett några kontaktuppgifter hantera vi ditt klagomål anonymt.