Lämna dina synpunkt om du inte är nöjd med vården från Nynäshamn kommun
Var hände det som du är missnöjd med?
Kontaktuppgifter till dig som anmäler
Din anmälan och registreras som inkommen handling hos socialnämnden och som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifterna används för eventuellt mer information och återkopling.