Välj år, datum och tid för vigsel
Skriv in förnamn och efternamn på de två som ska vigas.
Kontaktuppgifter
Om ni vill ha egna vittnen, ange namn och adress till båda vittnena
Kom ihåg att skicka in vigselintyg och hindersprövning i original senast 14 dagar innan ceremonin till Nynäshamns kommun.
Så här behandlar vi personuppgifter
Kommunstyrelsen hanterar ovan nämnda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, som även kallas GDPR. Personuppgifter ligger till grund för att hantera din intresseanmälan.