Ansökan om arrende
* Obligatorisk uppgift
Bifoga karta över arrendeområdet
Har du inte tillgång till elektronisk karta kan du kontakta kommunen
Din ansökan och eventuella kontaktuppgifter registreras som inkommen handling hos kommunstyrelsen och som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifterna som du anger används för eventuellt mer information och återkopling.