1. Formulär
  2. Övriga upplysningar
  3. Kvitto
Beställning av karta för bygglovsansökan
*= Obligatorisk uppgift
Blanketten gäller även anmälnings-eller tillståndsansökningar
Beställningen avser*
Planerad byggnad/anläggning* (vid beställning av nybyggnadskarta)
Om fastigheten är större än 2500 m² bifoga en skiss på planerat läge av nybyggnationen
Lägg till fil här:
Framkomlighet*
Är det framkomlig väg till fastigheten, utan bom, låst grind med mera?
Fastighet*
Leveransmottagare*
Kontaktperson
Fakturamottagare (om annan än leveransmottagare)
Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa
Din ansökan registreras hos samhällsbyggnadsnämnden som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifterna som du anger behöver samhällsbyggnadsnämnden för att kunna hantera din ansökan på ett korrekt sätt.
Övriga upplysningar