Jag vill anmäla:
Det berör verksamhet:
Välj den verksamhet som berörs:
Fritext
Observera att du inte får skriva någon annans personuppgifter eller personnummer i fritextfältet.
Om du vill bli kontaktad fyll i din information nedan.
Jag vill gärna att ni kontaktar mig via
Min e-postadress
Så här behandlar vi personuppgifter
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden hanterar ovan nämnda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, som även kallas GDPR. Om du har angett dina personuppgifter behöver vi dem för att kunna kontakta dig. Har du inte angett några kontaktuppgifter hantera vi din anmälan anonymt.