Inledd utredning till:
Uppgifter om eleven
Är hemkommun annan än huvudman? (Om annan hemkommun än Nynäshamn ska även hemkommunen informeras om frånvaro)
Kontaktperson på skolan
E-post