Namn
Personnummer
Telefonnummer
E-postadress
Sysselsättning:
Jag studerar:
Jag arbetar:
Jag är inskriven på arbetsförmedlingen/ Ung i Nynäs:
Jag är i behov av stöd:
Barn- och utbildningsnämnden hanterar ovan nämnda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, som även kallas GDPR. Om du har angett dina personuppgifter behöver vi dem för att kunna kontakta dig. Har du inte angett några kontaktuppgifter hantera vi din anmälan anonymt. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på nynashamn.se/gdpr