Dina kontaktuppgifter
E-post
Uppgifter om din tentamen
Så här behandlar vi personuppgifter
Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden hanterar ovan nämnda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, som även kallas GDPR. Dina personuppgifter behöver vi för att kunna kontakta dig. Vi hanterar dina personuppgifter i och med denna e-tjänst tills vi avslutar detta ärende. Du kan alltid be att få ta del de personuppgifter vi hanterar genom att mejla nan@nynashamn.se. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på nynashamn.se/gdpr