Information till ansökan
Ange vilket eller vilka typer av markanvisningar du är intresserad av
Kontaktuppgifter
Din ansökan och eventuella kontaktuppgifter registreras som inkommen handling hos kommunstyrelsen och som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifterna som du anger används för eventuellt mer information och återkopling.